Από 01/11/22-28/02/23

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΑΘΡΑΚΙ-ΟΘΩΝΟΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ
10:15 αναχώρηση για Μαθράκι
10:45 άφιξη Μαθράκι
11:00 αναχώρησγ για Οθωνούς
11:40 άφιξη Οθωνοί
13:30 αναχώρηση για Μαθράκι
14:10 άφιξη Μαθράκι
14:20 αναχώρηση για Άγιο Στέφανο
14:50 άφιξη Άγιο Στέφανο

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:15 αναχώρηση για Μαθράκι
11:45 άφιξη Μαθράκι
12:00 αναχώρηση για Οθωνούς
12:40 άφιξη Οθωνοί
13:30 αναχώρηση για Μαθράκι.                                 14:10 άφιξη Μαθράκι
14:20 αναχώρηση για Άγιο Στέφανο
14:50 άφιξη Άγιο Στέφανο

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
08:00 αναχώρηση για Ερείκουσα
08:45 άφιξη Ερείκουσα
09:00 αναχώρηση για Άγιο Στέφανο
09:45 άφιξη Άγιο Στέφανο

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00. αναχώρηση για Ερείκουσα
09:45. άφιξη Ερείκουσα
10:00 αναχώρηση για Άγιο Στέφανο 
10:45 άφιξη Άγιο Στέφανο