----------ΑΠΟ 01/03/21-20/06/21-----------------------------------------

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΑΘΡΑΚΙ-ΟΘΩΝΟΙ

Δευτέρα.     

10.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

10.45 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

11.00 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΟΘΩΝΟΥΣ

11.40 ΑΦΙΞΗ ΟΘΩΝΟΙ

14.ΟΟ ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.40 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

15.10 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Τετάρτη 

 11.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

11.45 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

12.00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΘΩΝΟΥΣ

12.40 ΑΦΙΞΗ ΟΘΩΝΟΥΣ

13.30 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.10 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.20 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

14.50 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Παρασκευή

11.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

11.45 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

12.00 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΟΘΩΝΟΥΣ

12.40 ΑΦΙΞΗ ΟΘΩΝΟΙ

13.30 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.10 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.20 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΙΟ  ΣΤΕΦΑΝΟ

14:50 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ  ΣΤΕΦΑΝΟ

 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

Δευτέρα

 08.00 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

08.45 ΑΦΙΞΗ  ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

09.00 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

09.45 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Τετάρτη 

 09.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

10.00 ΑΦΙΞΗ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

10.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

11.00 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Παρασκευή

09.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

10.00 ΑΦΙΞΗ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

10.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

11.00 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ


ΑΠΟ 21/6/21-12/9/21
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΑΘΡΑΚΙ-ΟΘΩΝΟΙ 

Δευτέρα - Τετάρτη και Σάββατο
10:15 αναχώρηση για Μαθράκι
10:45 άφιξη Μαθράκι
11:00 αναχώρηση για Οθωνούς
11:40 άφιξη Οθωνούς
15:45 αναχώρηση για Μαθράκι
16:25 άφιξη Μαθράκι
16:35 αναχώρηση για Άγιο Στέφανο
17:05 άφιξη Άγιο Στέφανο 
 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
 Τρίτη Παρασκευή
10:15 αναχώρηση για Ερείκουσα
11:00 άφιξη Ερείκουσα
16:30 αναχώρηση για Άγιο Στέφανο
17:15 άφιξη Άγιο Στέφανο

 Κυριακή
10:15 αναχώρηση για Ερείκουσα
11:00 άφιξη Ερείκουσα
17:00 αναχώρηση για Άγιο Στέφανο
17:45 άφιξη Άγιο Στέφανο