----------ΑΠΟ 09/11/20-28/02/21-----------------------------------------

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΜΑΘΡΑΚΙ-ΟΘΩΝΟΙ

Δευτέρα.     

10.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

10.45 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

11.00 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΟΘΩΝΟΥΣ

11.40 ΑΦΙΞΗ ΟΘΩΝΟΙ

14.ΟΟ ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.40 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

15.10 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Τετάρτη 

 11.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

11.45 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

12.00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΘΩΝΟΥΣ

12.40 ΑΦΙΞΗ ΟΘΩΝΟΥΣ

13.30 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.10 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.20 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

14.50 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Σάββατο

11.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

11.45 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

12.00 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΟΘΩΝΟΥΣ

12.40 ΑΦΙΞΗ ΟΘΩΝΟΙ

13.30 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.10 ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΡΑΚΙ

14.20 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΙΟ  ΣΤΕΦΑΝΟ

14:50 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ  ΣΤΕΦΑΝΟ

 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

Δευτέρα

 08.00 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

08.45 ΑΦΙΞΗ  ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

09.00 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

09.45 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Τετάρτη 

 09.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

10.00 ΑΦΙΞΗ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

10.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

11.00 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Σάββατο 

09.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

10.00 ΑΦΙΞΗ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

10.15 ΑΝΑΧ. ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

11.00 ΑΦΙΞΗ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ