TIMETABLES

01/03/21-20/06/21

AGIOS STEFANOS-MATHRAKI-OTHONI

MONDAY         10.15

WEDNESDAY  11.15

FRIDAY            11.15

AGIOS STEFANOS - ERIKOUSA

MONDAY          08.00

WEDNESDAY   O9.15

FRIDAY      09.15