TIMETABLES

01/07/2019-08/09/2019

AGIOS STEFANOS-MATHRAKI-OTHONI

MONDAY , WEDNESDAY , SATURDAY

10.15 DEPARTURE FROM AGIOS STEFANOS

10.45 ARRIVAL MATHRAKI

11.00 DEPARTURE FROM MATHRAKI

11.40 ARRIVAL OTHONI

15.45 DEPARTURE FROM OTHONI

16.10 ARRIVAL MATHRAKI

16.20 DEPARTURE FROM MATHRAKI

17.50 ARRIVAL AGIOS STEFANOS

AGIOS STEFANOS - EREIKOUSA

TUESDAY AND FRIDAY

10.15 DEPARTURE FROM AGIOS STEFANOS

11.00 ARRIVAL EREIKOUSA

16.45 DEPARTURE FROM EREIKOUSA

17.30 ARRIVAL AGIOS STEFANOS

09/9/19-31/10/19

AGIOS STEFANOS - MATHRAKI- OTHONI

MONDAY AND FRIDAY

10.15 DEPARTURE FROM AGIOS STEFANOS

10.45 ARRIVAL MATHRAKI

11.00 DEPARTURE FROM MATRAKI

11.40 ARRIVAL OTHONI

13.30 DEPARTURE FROM OTHONI

14.10 ARRIVAL MATHRAKI

14.20 DEPARTURE FROM MATHRAKI

14.50 ARRIVAL AGIOS STEFANOS


AGIOS STEFANOS - EREIKOUSA

TUESDAY AND THURSDAY

10.15 DEPARTURE FROM AGIOS STEFANOS

11.00 ARRIVAL EREIKOUSA

14.45 DEPARTURE FROM EREIKOUSA

15.30 ARRIVAL AGIOS STEFANOS