TIMETABLES

14/09/20-31/10/20

AGIOS STEFANOS-MATHRAKI-OTHONI

MONDAY         10.15

WEDNESDAY  11.15

SATURDAY             11.15

AGIOS STEFANOS - ERIKOUSA

MONDAY          08.00

WEDNESDAY   O9.15

SATURDAY      09.15